10 INNSIKTER FOR
2023

Sosial resesjon

Vi trenger en sosial bootcamp.
Vi trenger en sosial bootcamp.
Etter pandemi og prishopp trenger vi hjelp til å gjenfinne vår sosiale formtopp.

Hva er nytt?

Folk tilbringer mer tid hjemme og mindre tid sammen grunnet pandemien.
Årsaker til dette inkluderer økonomiske årsaker, jobbing hjemmefra og nye vaner/interesser.
Sosial trening har blitt påvirket, og det har økt sosial angst, spesielt blant unge.
Det vil kreve innsats for å finne tilbake til det sosiale livet slik det var.
Det er håp for en sosial rebound drevet av konsepter, tjenester, ideer og produkter som hjelper folk å være sammen med folk.

Hvorfor er det viktig?

Etter år med pandemi, krig og inflasjon ønsker både folk og bedrifter seg tilbake til normalen, men det vil ta tid.
Hvis folk ikke kommer seg ut og bruker penger på opplevelser, uteliv, reiser og kultur, vil mange bransjer forvitre.
Vi trenger gode ideer og insentiver som trekker folk ut for å treffe folk, for å redusere risikoen for psykiske lidelser, sykefravær og utenforskap med enorme samfunnskostnader.
kort oppsummert

Vi trenger en sosial bootcamp.

Folk tilbringer mer tid hjemme og mindre tid sammen grunnet pandemien.
Årsaker til dette inkluderer økonomiske årsaker, jobbing hjemmefra og nye vaner/interesser.
Sosial trening har blitt påvirket, og det har økt sosial angst, spesielt blant unge.
Det vil kreve innsats for å finne tilbake til det sosiale livet slik det var.
Det er håp for en sosial rebound drevet av konsepter, tjenester, ideer og produkter som hjelper folk å være sammen med folk.

Hva er nytt?

Til manges overraskelse er folk mer hjemme og tilbringer mindre tid sammen enn før pandemien. Noen blir hjemme for å spare penger, andre jobber hjemmefra, og andre har fått nye vaner og interesser under pandemien som erstatter de gamle. Mange er rett og slett ute av sosial trening, og vi ser økning i sosial angst, spesielt blant unge. For de fleste vil det kreve innsats å finne tilbake til det sosiale livet slik det var. Mange spår økonomisk og global resesjon i året som kommer, men vi ser også tegn til sosial resesjon. Likevel er ikke alt mørkt: Folk  vil faktisk være sammen, men trenger hjelp til å komme i gang. Vi kan få en sosial rebound drevet av konsepter, tjenester, ideer og produkter som hjelper folk å være sammen med folk.

Hvorfor er det viktig?

Etter år med pandemi, krig og inflasjon ønsker både folk og bedrifter seg tilbake til normalen, men det vil ta tid. Hvis folk ikke kommer seg ut og bruker penger på opplevelser, uteliv, reiser og kultur, vil mange bransjer forvitre. Det samme vil befolkningens fysiske og mentale helse. I et fysisk og sosialt inaktivt samfunn, øker risikoen for psykiske lidelser, sykefravær og utenforskap med enorme samfunnskostnader. Vi trenger gode ideer og insentiver som trekker folk ut for å treffe folk. Det er det de vil, med din hjelp.

Hva betyr det?

Mulighetene er store for de som lykkes med å hjelpe folk med å gjenoppta sosiale relasjoner, skaper fysiske møteplasser og legger til rette for sosiale fellesskap. Sosialt samvær vil bli løftet opp som et politisk folkehelsespørsmål.

  • Fysiske møteplasser blir samfunnskritisk infrastruktur. Vi får satsninger på felles, uformelle møtesteder, nye sosiale bo- og arbeidsformer og styrking av kultur, frivillighet, lag og foreninger.
  • Vi får etterspørsel etter tiltak og steder som gjør det enkelt å sosialisere, uten selv å måtte organisere for mye. For eksempel utesteder med sosiale aktiviteter som brettspill, konkurranser, utstillinger og debatter.
  • Vi får økende interesse for sosiale bo- og arbeidsformer, som boliger og nabolag med sosiale fellesrom, apper som hjelper naboer å dele ressurser og møtes sosialt, og fleksible arbeidsplasser med tid og rom for sosialt samvær.
41%

Mer alene

4 av 10 nordmenn tilbringer mer tid alene nå enn før pandemien. Jevnt fordeling blant aldersgrupper og kjønn, men millennial-generasjonen er hardest "rammet".
24%

Sosial angst

Hele en av fire nordmenn oppgir at de ofte kjenner på sosial angst. Bare for å være tydelig: Det er veldig mange. Noe som bidrar til at flere holder seg hjemme.

HR-storesøstre på TikTok

AI-verktøy snur jobbhverdagen på hodet

Presentasjon av innsikten fra webinaret i mars.

Eksempler fra Trendbasen

Sjarmerende arbeidsledig ble verdens største TikTok´er

En bøtte med kylling på hodet roer stressede kunder

AI-verktøy snur jobbhverdagen på hodet

HR-storesøstre på TikTok

Kvinner logger og lever livet etter syklus

Sparing blir spill og moro

OPINION AS
Vulkan 16
0178 OSLO
cs@opinion.no
www.opinion.no