Personlige Påvirkere

Innflytelsesrike personligheter blir sine egne medier og merkevarer.

Folk identifiserer seg med mennesker, ikke merkevarer. Flere mediekanaler vil bygges rundt personligheter (influensere og mikroinfluensere) og deres tillitsbaserte fellesskap av følgere. Noen med globalt nedslag, andre i smale nisjer. En Instagram-fotograf med global fanskare. En PT som bygger treningsklubb på YouTube. Personlige medier og content marketing vil kunne utfordre tradisjonelle kanaler. Flere virksomheter vil bruke influencernes «teknikker» for å bygge personlige brands og få økt

Eksempler til inspirasjon

OPINION AS
Vulkan 16
0178 OSLO
cs@opinion.no
www.opinion.no