TRENdene

Metatrender og trendhistorier

Rammeverket setter alle trender i sammenheng.

metatrender

Metatrendene beskriver hva norske forbrukere ønsker mer av i livet, i et 10-15 års perspektiv. Vi tenker på det som grunnleggende forventninger de fleste forbrukere har til deg. Ideelt sett bør du levere på flest mulig for å treffe optimalt. Metatrendene er hygienefaktorer alle må være gode på for å velges av forbrukerne.

Trendhistorier med trendretninger

Trendhistoriene fødes av metatrendene, og utgjør kjernen i Consumer Stories. De former forbrukernes, atferd, holdninger og preferanser i et 3-7 års perspektiv. Trendhistoriene er unike for Consumer Stories og godt forankret og dokumentert i norske forhold. Du kan benytte de syv trendhistoriene som strategiske veikart for innovasjon, kommunikasjon og kunderelasjon. Hver trendhistorie konkretiseres med fire dynamiske trendretninger med 1-5 års varighet, som fanger de mest aktuelle utviklingstrekkene innenfor trendhistorien. Se alle her.

10 nye innsikter

Vi oppsummerer de viktigste endringene vi mener du bør kjenne til fra årets rapport. 10 nye innsikter publiseres én gang i året i forbindelse med Consumer Stories-seminaret i februar/ mars.

Temarapporter

Aktuelle analyser og rapporter med ferske tall og trender. Vi publiserer minst 10 nye temarapporter i året. Proff-abonnenter får i tillegg 10 Bransjerapporter pr år,  inkludert minst én rapport spesifikt for din bransje.

Trendbase

Kontinuerlig oppdatert base med inspirasjonseksempler, sortert etter hvilke trender de tilhører. Her finner du 300+ eksempler fra inn- og utland, som du kan søke og filtrere for å hente inspirasjon og eksempler til bruk i dine egne presentasjoner og prosjekter.

Metatrendene.

Vi har identifisert seks overordnede metatrender som er aktuelle i dag og fremover. Klikk deg inn for å lese mer om hver av dem.
Bevissthet
Bevisste valg er nøkkelen til balanse mellom en sunn verden og lykkelige liv. Vi søker indre balanse gjennom selvutvikling, og ytre balanse ved å engasjere oss i mennesker og miljø.
Empowerment
Kreative og aktivistiske forbrukere skaper nye sosiale plattformer og forretningsmodeller i fellesskap. Makt flyttes fra medier og merkevarer til folk og forbrukere.
Forenkling
Vi har ikke for lite tid, vi har for mange valg. Drømmen om et enklere liv med sømløse hverdager kan realiseres gjennom mindre forbruk. Men også med mer.
Optimalisering
Vi vil ha maks ut av ressursene våre. Fremskritt i menneskelig ytelse og teknologisk smartness vil dulte oss fra sløsing til presisjon, fra sykdom til sunnhet, fra defekt til effekt.
Stimulans
Sanselige og fysiske opplevelser treffer folk i hjertet og magen. Vi kan mettes av produkter, men aldri av opplevelser.
Tillit
Økende sosiale forskjeller og avstand til makta avler mistillit. Investeringer i tillitskapital gir gevinst i form av sterke relasjoner.

Trendhistoriene.

Her er våre aktuelle trendhistorier og tilhørende trendretninger. Nye i 2022 er merket. Gå inn på de enkelte for å se full rapport.
Aktuell siden
2023
Folk reagerer mot fake og flyktighet med en lengsel etter produkter, merkevarer og mennesker som er hel ved.
Trendretninger
Ekte Essens
Kun det ekte er godt nok for de som vil helt inn til kjernen.
NY
Ekte Empatisk
Relasjoner og respekt skapes ved å virkelig bry seg.
NY
NY
Human Touch
Det digitale og menneskelige smelter sammen.
NY
Aktuell siden
2021
Når vi strømmer fysiske og digitale produkter on-demand får vi det akkurat som vi vil, når vi vil.
Trendretninger
Mitt Strømmehjem
Alt kan strømmes både digitalt og fysisk dit vi vil, når vi vil.
NY
Dine Diagnoser
Nye hjemmetester gjør alle til sin egen helseekspert.
NY
Gunstig Intelligens
En smartere verden og hverdag med kunstig intelligens.
NY
Unikt Mitt
Personlig tilpasning og datadrevet skreddersøm.
NY
Aktuell siden
2019
Avmektige og fremmedgjorte forbrukere gjør motstand mot makta ved å kreve kontroll og selvbestemmelse.
Trendretninger
Glokal Aktivist
Folk tar saken i egne hender for å skape trygghet og endring lokalt.
NY
Våre Verdier
Folket samler seg om det som betyr aller mest.
NY
Subjektiv Sannhet
Synkende tillit til autoriteter og objektive fakta.
NY
Sosialt Betent
Konfliktsky forbrukere føler de ikke kan si hva de egentlig mener.
NY
Aktuell siden
2018
Den deilige følelsen av smarte løsninger som gir bedre tid, god service og maks verdi for pengene.
Trendretninger
Kjappe Kjøp
Kundereisen krympes og gir kortere vei til kjøp og betaling.
NY
Smarte Deals
Illojale shoppere lar det gå sport i å finne de beste kjøpene.
NY
Sosial Shopping
Direkte dialog mellom mennesker gjør shopping gøy.
NY
Sportslig sparing
Det er ingen skam å snu på krona, nå blir sparing sport og underholdning.
NY
Aktuell siden
2018
Vi søker frihet, mening og balanse gjennom selvutvikling, og forsøker å finne tilbake til det som betyr mest i livet.
Trendretninger
Enklere Liv
Veien til lykke gjennom færre ting og færre forpliktelser.
NY
Frigjort Identitet
Frihet til å være seg selv og leve som man vil.
NY
Mindful Avkobling
Koble av for å være mer tilstede i hverdagen.
NY
Skjerpet Fokus
Teknikker, teknologi og trening for bedre mental ytelse.
NY
Aktuell siden
2017
Driftige forbrukere realiserer sine behov og idéer gjennom samarbeid og deling på digitale plattformer.
Trendretninger
Kreativ Konsument
Den skapende forbruker gjør det selv.
NY
Nære Nettverk
Lukkede communities for de mest engasjerte.
NY
Personlige Påvirkere
Innflytelsesrike personligheter blir sine egne medier og merkevarer.
NY
Sosialt Samboerskap
Nye boformer sparer penger og bygger fellesskap.
NY
Aktuell siden
2016
Folk søker moralsk velvære gjennom bevisst forbruk og tidsriktige verdier.
Trendretninger
Sosiale Hjertesaker
Bidra til inkludering, likestilling og at folk har det bra sammen.
NY
Grønne gulerøtter
Gulrot er bedre enn pisk for å endre atferd.
NY
Moralsk Forvirring
Motstridende informasjon gjør det frustrerende å handle ansvarlig.
NY
Sirkulær Shopping
Drivkraften for nøysomt forbruk har gått fra skam til lyst.
NY
OPINION AS
Vulkan 16
0178 OSLO
hei@opinion.no
www.opinion.no