Ekte Empatisk

Relasjoner og respekt skapes ved å virkelig bry seg.

Folkets hjertesaker er sosiale saker. De nære ting betyr mest: Psykisk helse, ensomhet og inkludering er økende samfunnsutfordringer, spesielt i etterkant av koronapandemien. Bærekraftsbegrepet er utvidet til å også omfatte sosialt samfunnsansvar, ikke bare klima og miljø. Stadig flere bedrifter adopterer sosiale hjertesaker. Det handler om å vise empati, sosialt engasjement og bidra til et bedre, varmere og mer inkluderende samfunn.

Eksempler til inspirasjon

OPINION AS
Vulkan 16
0178 OSLO
cs@opinion.no
www.opinion.no