Human Touch

Det digitale og menneskelige smelter sammen.

Forbrukere søker det menneskelige, ekte og nære. Digitale og fysiske brukeropplevelser bør være enkle, inkluderende og naturlige fremfor kompliserte og fremmedgjørende. Ny teknologi som AI, talestyring og håndbevegelser gjør samspillet mellom menneske og teknologi mer naturlig. Ny teknologi bidrar til mer sømløse interaksjoner og naturlig, intimt samspill mellom menneske og maskin. Brukeropplevelsen er den nye merkevaren.

Eksempler til inspirasjon

OPINION AS
Vulkan 16
0178 OSLO
cs@opinion.no
www.opinion.no