10 INNSIKTER FOR
2023

Aldri si aldring

Vær stolt og vis din alder.
En ny generasjon bevisste voksne gjør alderstegn til hederstegn.

Hva er nytt?

Generasjon X omdefinerer aldringstegn til hederstegn.
Autentisitet og stolthet over grå hår og alder er viktig for Generasjon X.
De er opptatt av å ta vare på sin indre og ytre helse.
Ungdommelighetens tyranni blir opprør mot.
Generasjon X ønsker å inspirere de som kommer etter til å senke skuldrene og ta vare på seg selv.

Hvorfor er det viktig?

Voksne forbrukeres idealer og forbilder endrer seg til autentisitet.
De vil bli tatt på alvor i sin livsfase av produkter, tjenester, kommunikasjon og underholdning.
De ønsker å skape positiv endring for andre, ikke bare leve godt for seg selv.
kort oppsummert

Vær stolt og vis din alder.

Generasjon X omdefinerer aldringstegn til hederstegn.
Autentisitet og stolthet over grå hår og alder er viktig for Generasjon X.
De er opptatt av å ta vare på sin indre og ytre helse.
Ungdommelighetens tyranni blir opprør mot.
Generasjon X ønsker å inspirere de som kommer etter til å senke skuldrene og ta vare på seg selv.

Hva er nytt?

Femti er ikke ferdig, og ungdommelighet er ikke det eneste idealet. På sin vei mot alderdommen gjør Generasjon X opprør mot ungdommelighetens tyranni ved å omdefinere aldringstegn til hederstegn. Ironigenerasjonen, ofte beskyldt for å aldri vokse opp, er nå opptatt av autentisitet: Vær stolt av ditt grå hår og ta vare på deg selv; det er ingen skam å vise alder. Inspirert av TikTok-trender og sosiale medier er de unge mer opptatt av utseende enn noen gang, men foreldre deres vil vise en annen vei. Generasjon X har ingenting å skamme seg over, de vet å ta vare på sin indre og ytre helse. De har blitt den spreke sykkel- og yogagenerasjonen som kan unne seg å senke skuldrene, i håp om å bidra til det samme for de som kommer etter.

Hvorfor er det viktig?

Voksne forbrukeres idealer og forbilder er i endring. Dagens 50–60 åringer, tidligere kjent som ironigenerasjonen, søker nå ironiens motsats; autentisitet. Idealet er «act your age», med klokskap, stolthet, selvinnsikt, god helse og solid økonomi. De krever at produkter, tjenester, kommunikasjons og underholdning tar dem på alvor i den livsfasen de er i, fremfor å anta at de ønsker seg ungdom. Kulturens og kommersens dyrkning av ungdommelighet fremstår ikke bare banal og overfladisk for dagens voksne, men direkte skadelig. Voksne forbrukere ønsker ikke bare å leve godt for sin egen del, men vil også skape positiv endring og redusert press for de som kommer etter.

Hva betyr det?

Dagens voksne ønsker å se seg selv og sin livsfase reflektert på en autentisk måte i kultur, marketing og underholdning. Både for egen del, og for å bidra til redusert utseende- og ungdommelighetspress i samfunnet.

  • Ikke tro at alle egentlig vil fremstå yngre enn de er, og unngå å (kun) bruke ungdommelige uttrykk og idealer i kommunikasjon. Fremhev de nye voksnes energi og livskraft.
  • Gi rom og respekt til ærlige, modne og ekte mennesker med klokskap og tydelige verdier i kommunikasjon og på arbeidsplassen. Voksne vil ikke "vike" for ungdommen i like stor grad fremover.
  • Se etter muligheter for å serve unike behov knyttet til livsfase og (middel-)aldring. Stikkord kan være overgangsalder, voksne barn, barnebarn, endret smak (estetisk og sensorisk), endret kroppsform og mer tid til sosialisering.
115

Forever young

115 er det nye 90. Det er nemlig nordmenns gjennomsnittlige ideelle levealder, hvis de fikk beholde fungerende helse og hode. Vi har lenge igjen!
46%

Alder kan bremses

Nesten halvparten av befolkningen tror medisin og teknologi som bremser aldring snart blir utbredt i samfunnet. De eldste tror like mye som de yngste.

HR-storesøstre på TikTok

AI-verktøy snur jobbhverdagen på hodet

Her finner du mer kontekst rundt innsikten.

Presentasjon av innsikten fra webinaret i mars.

Eksempler fra Trendbasen

Sjarmerende arbeidsledig ble verdens største TikTok´er

En bøtte med kylling på hodet roer stressede kunder

AI-verktøy snur jobbhverdagen på hodet

HR-storesøstre på TikTok

Kvinner logger og lever livet etter syklus

Sparing blir spill og moro

OPINION AS
Vulkan 16
0178 OSLO
hei@opinion.no
www.opinion.no