10 INNSIKTER FOR
2023

AIkke for alle

AI skaper nye klasseskiller.
AI skaper nye klasseskiller.
AI gir (noen) mennesker superkrefter og skaper nye klasseskiller i skole og jobb.

Hva er nytt?

Kunstig intelligens gir mennesker superkrefter, men ikke alle kan dra nytte av det.
De som utnytter AI til sin fordel vil oppnå eksponensiell prestasjonsforbedring i utdanning og arbeidsliv.
Generativ AI, også kalt «kreativ AI», som Chat GPT og Midjourney, kan generere nytt innhold basert på hva andre har skapt før.
Vi får et nytt digitalt klasseskille, og skillet vil gå mellom de tilpasningsdyktige og de som ikke er det.
Den økende andelen kunnskapsarbeidere i befolkningen er mest utsatt, spesielt innen kunnskapsproduksjon, tjenesteyting, kreative næringer og det offentlige byråkratiet.

Hvorfor er det viktig?

Chat GPT er den raskest voksende appen i verden noensinne, og nådde over 1 million brukere på bare 5 dager etter lansering.
Kunstig intelligens vil påvirke utdanning, arbeidsliv og ledelse, og kan føre til et digitalt klasseskille.
Ledere vil måtte balansere produktivitet og menneskelighet når kunnskapsproduksjon automatiseres, men de som henger med fra start vil ha mindre risiko for å bli akterutseilt.
kort oppsummert

AI skaper nye klasseskiller.

Kunstig intelligens gir mennesker superkrefter, men ikke alle kan dra nytte av det.
De som utnytter AI til sin fordel vil oppnå eksponensiell prestasjonsforbedring i utdanning og arbeidsliv.
Generativ AI, også kalt «kreativ AI», som Chat GPT og Midjourney, kan generere nytt innhold basert på hva andre har skapt før.
Vi får et nytt digitalt klasseskille, og skillet vil gå mellom de tilpasningsdyktige og de som ikke er det.
Den økende andelen kunnskapsarbeidere i befolkningen er mest utsatt, spesielt innen kunnskapsproduksjon, tjenesteyting, kreative næringer og det offentlige byråkratiet.

Hva er nytt?

Kunstig intelligens gir mennesker superkrefter. Men ikke alle mennesker. De som evner å utnytte AI til sin fordel vil oppnå eksponensiell bedring i prestasjoner i utdanning og arbeidsliv. Andre kommer i bakleksa, for utviklingen går raskt. Generativ AI, eller kreativ AI som Chat GPT og Midjourney, er i vinden. Disse kan generere nytt innhold som bilder, musikk, videoer, datakode og tekst basert på hva andre har skapt før. For bare to år siden fant vi at folk ser positivt på nytten av kunstig intelligens i samfunnet, men nå har det snudd. Vi vil oppleve et nytt digitalt klasseskille, likt det som oppsto for 25 år siden da internett og digitaliseringen tok av for alvor. Nå - som da - vil skillet gå mellom de tilpasningsdyktige og de som ikke er det, inntil sistnevnte når igjen de første. Den økende andelen kunnskapsarbeidere i befolkningen er mest utsatt. Spesielt innen kunnskapsproduksjon (it, akademia, kommunikasjon), tjenesteyting (helsevesen, jurister, konsulenter), kreative næringer (skrivende, skapende, design og reklame), og i det offentlige byråkratiet og saksbehandling.

Hvorfor er det viktig?

Det går fort nå. Chat GPT er den raskest voksende appen i verden noensinne, og nådde over 1 million brukere på bare fem dager etter lansering. Det er 60 ganger raskere enn Facebook klarte. Det kommende digitale klasseskillet vil skape nye vinnere og tapere i utdanning, arbeidsliv og ledelse. Ingen rammes hardere enn de som trodde de var fremtiden: de kreative og kunnskapsproduserende klassene. Kunstig intelligens blir for kunnskapsarbeidere det automatisering ble for industriarbeidere. Mange vil oppleve at jobben trues og kompetansen marginaliseres, slik mange i praktiske yrker har opplevd før dem. AI vil forenkle prosesser og øke produktiviteten innen kunnskapsproduksjon, men vil samtidig stille ledere overfor nye utfordringer. Hvordan balansere produktivitet og menneskelighet? Optimalisering og inkludering? Uansett, de som henger med fra start reduserer risikoen for å bli akterutseilt.

Hva betyr det?

AI kan - og vil - automatisere og effektivisere enkel innholds- og kunnskapsproduksjon, saksbehandling, analyse og en del kreative oppgaver. Det vil skape skiller mellom de som henger med og de som ikke gjør det.

  • AI er her allerede, så det er like greit å starte med en gang: Hvilke oppgaver kan AI løse hos dere? Har du folk som synes det er gøy å teste nye ting? Slipp dem i så fall løs for å hjelpe deg å lære.
  • AI kan gi dine kolleger og ansatte superkrefter som også kan brukes til intern posisjonering eller å starte konkurrerende virksomhet. Ledere som ikke forstår potensialet vil slite med å håndtere konsekvensene.
  • Innenfor marketing, kommunikasjon og innholdsproduksjon skaper AI allerede store endringer og muligheter. Hundrevis av apper, tjenester, nettsteder og produkter for effektivisering og automatisering finnes allerede. Det er verdt å bruke tid på å forstå hva som skjer.
31%

Skeptiske

Ca en av tre tror AI blir mer negativt enn positivt for samfunnet totalt sett fremover, mens kun 22% mener motsatt. Skeptikerne er i flertall, noe de ikke var for bare to år siden.
35%

Redd for jobben

En av tre mener at AI blir mer negativt enn positivt for arbeidslivet i årene fremover. Også her mener kun 22% det motsatte. Mange er nok skremt av hvor fort det går nå.

HR-storesøstre på TikTok

AI-verktøy snur jobbhverdagen på hodet

Presentasjon av innsikten fra webinaret i mars.

Eksempler fra Trendbasen

Sjarmerende arbeidsledig ble verdens største TikTok´er

En bøtte med kylling på hodet roer stressede kunder

AI-verktøy snur jobbhverdagen på hodet

HR-storesøstre på TikTok

Kvinner logger og lever livet etter syklus

Sparing blir spill og moro

OPINION AS
Vulkan 16
0178 OSLO
cs@opinion.no
www.opinion.no