TRENdene

Trender fra årets rapport

Rapporten inneholder seks metatrender, åtte trendhistorier, 28 trendretninger, ti nye innsikter og en stor trendbase. Pluss aktuelle temarapporter minst en gang i måneden.

Trendrammeverket vårt setter alle trender i sammenheng.

MetatrendeR

Metatrendene beskriver hva norske forbrukere ønsker mer av i livet, i et 10-15 års perspektiv. Vi tenker på det som grunnleggende forventninger de fleste forbrukere har til deg. Ideelt sett bør du levere på flest mulig for å treffe optimalt. Metatrendene er hygienefaktorer alle må være gode på for å velges av forbrukerne.

Trendhistorier med trendretninger

Trendhistoriene fødes av metatrendene, og utgjør kjernen i Consumer Stories. De former forbrukernes, atferd, holdninger og preferanser i et 3-7 års perspektiv. Trendhistoriene er unike for Consumer Stories og godt forankret og dokumentert i norske forhold. Du kan benytte de syv trendhistoriene som strategiske veikart for innovasjon, kommunikasjon og kunderelasjon. Hver trendhistorie konkretiseres med fire dynamiske trendretninger med 1-5 års varighet, som fanger de mest aktuelle utviklingstrekkene innenfor trendhistorien.

10 nye innsikter

Vi oppsummerer de viktigste endringene vi mener du bør kjenne til fra årets rapport. 10 nye innsikter publiseres én gang i året i forbindelse med Consumer Stories-seminaret i februar/ mars.

Metatrender.

Metatrendene beskriver de grunnleggende, varige forventningene forbrukerne har til deg, uansett bransje. Disse er hygienefaktorer alle bør levere på.
Bevisste valg er nøkkelen til balanse mellom en sunn verden og lykkelige liv. Vi søker indre balanse gjennom selvutvikling, og ytre balanse ved å engasjere oss i mennesker og miljø.
LES MER
+
Kreative og aktivistiske forbrukere skaper nye sosiale plattformer og forretningsmodeller i fellesskap. Makt flyttes fra medier og merkevarer til folk og forbrukere.
LES MER
+
Vi har ikke for lite tid, vi har for mange valg. Drømmen om et enklere liv med sømløse hverdager kan realiseres gjennom mindre forbruk. Men også med mer.
LES MER
+
Vi vil ha maks ut av ressursene våre. Fremskritt i menneskelig ytelse og teknologisk smartness vil dulte oss fra sløsing til presisjon, fra sykdom til sunnhet, fra defekt til effekt.
LES MER
+
Sanselige og fysiske opplevelser treffer folk i hjertet og magen. Vi kan mettes av produkter, men aldri av opplevelser.
LES MER
+
Økende sosiale forskjeller og avstand til makta avler mistillit. Investeringer i tillitskapital gir gevinst i form av sterke relasjoner.
LES MER
+

10 nye innsikter for 2022.

Viva la creativa revolución!
Snart kan alle som vil, lage hva de vil og leve av det.
Slett meg
Du trenger ikke vite alt om meg.
God magefølelse
Alt henger sammen, spesielt magen og hjernen.
Omtenksom omstart
Teknikker og teknologi for mental velvære.
Direct action
All makt til folket gjennom effektiv lokal populisme.
Sosiale betennelser
Ganske mange synes ganske mye har blitt ugreit å si.
God hyggeskikk
Når krisen er størst, er kosen nærmest.
Nasjonal famling til samling
Identitet og stolthet uten nasjonalisme.
Gjenbruks-gjennombrudd
Fra skam til lyst som motivasjon for nøysom bærekraft.
Klikk og vent
Når både handlekraft og handlelyst svekkes.

Trendhistoriene.

Trendhistoriene springer ut av Metatrendene, og utgjør kjernen i Consumer Stories. Her er årets aktuelle Trendhistorier og deres tilhørende trendretninger. Bestill tilgang for å se full rapport og dokumentasjon for alle Trendhistoriene.
Aktuell siden
2021
Vi får det akkurat som vi vil når fysiske produkter og digitale tjenester  kan strømmes on-demand.
Trendretninger
Mitt Strømmehjem
Alt kan strømmes både digitalt og fysisk dit vi vil, når vi vil.
Dine Diagnoser
Nye hjemmetester gjør alle til sin egen helseekspert.
Gunstig Intelligens
En smartere verden og hverdag med kunstig intelligens.
Unikt Mitt
Personlig tilpasning og datadrevet skreddersøm.
Aktuell siden
2021
Varig unntakstilstand håndteres med tilpasningsevne, redebygging og (forbruks)vekstpause.
Trendretninger
Fleksible Hjem
Hjemmet har fått mange flere funksjoner å fylle.
Hjemme Best
Nye vaner og usikre tider holder oss hjemme en stund til.
Klikk og Vent
Når handlekraft og handlelyst svekkes trykker vi på pause.
Rolige Ritualer
Nye rutiner og ritualer for å mestre en krevende tid.
Aktuell siden
2019
Avmektige og fremmedgjorte forbrukere yter motstand mot makta ved å kreve makt og kontroll.
Trendretninger
Glokal Aktivist
Folk tar saken i egne hender for å skape trygghet og endring lokalt.
Redusert Risiko
Mat, materialer og myndigheter som beskytter mot fare.
Subjektiv Sannhet
Synkende tillit til autoriteter og objektive fakta.
Sosialt Betent
Konfliktsky forbrukere føler de ikke kan si hva de egentlig mener.
Aktuell siden
2019
Savn etter meningsfulle relasjoner, sosialt samvær og autentiske fellesskap.
Trendretninger
Ekte Empatisk
Relasjoner og respekt skapes ved å virkelig bry seg.
Human Touch
Det digitale og menneskelige smelter sammen.
Sosial Samling
Savnet etter fysisk samvær og fellesskap med andre.
Våre Verdier
Folket samler seg om det som betyr aller mest.
Aktuell siden
2018
Den deilige følelsen av smarte løsninger som gir bedre tid, god service og maks verdi for pengene.
Trendretninger
Kjappe Kjøp
Kundereisen krympes og gir kortere vei til kjøp og betaling.
Smarte Deals
Illojale shoppere lar det gå sport i å finne de beste kjøpene.
Sosial Shopping
Direkte dialog mellom mennesker gjør shopping gøy.
Minus Mellommann
Direkte fra produsent til kunde uten fordyrende mellomledd.
Aktuell siden
2018
Søken etter frihet, mening og balanse gjennom selvutvikling, for å finne tilbake til det som betyr mest i livet.
Trendretninger
Enklere Liv
Veien til lykke gjennom færre ting og færre forpliktelser.
Frigjort Identitet
Frihet til å være seg selv og leve som man vil.
Mindful Avkobling
Koble av for å være mer tilstede i hverdagen.
Skjerpet Fokus
Teknikker, teknologi og trening for bedre mental ytelse.
Aktuell siden
2017
Driftige forbrukere realiserer behov og idéer gjennom samarbeid og deling på digitale plattformer.
Trendretninger
Kreativ Konsument
Den skapende forbruker gjør det selv.
Nære Nettverk
Lukkede communities for de mest engasjerte.
Personlige Påvirkere
Innflytelsesrike personligheter blir sine egne medier og merkevarer.
Sosialt Samboerskap
Nye boformer sparer penger og bygger fellesskap.
Aktuell siden
2016
Jakten på moralsk velvære gjennom bevisst forbruk basert på de rette verdiene.
Trendretninger
Sosiale Hjertesaker
Bidra til inkludering, likestilling og at folk har det bra sammen.
Etisk Engasjement
Stå for dine hjertesaker og gjør noe konkret.
Moralsk Forvirring
Motstridende informasjon gjør det frustrerende å handle ansvarlig.
Sirkulær Shopping
Drivkraften for nøysomt forbruk har gått fra skam til lyst.